Lidingö stadshus

”Vårt uppdrag är att maximera nyttan”

Under två år har Codesign haft i uppdrag att renovera och bygga om Lidingö stadshus. Detta sker samtidigt som staden omorganiserar vilket är en positiv dimension för projektet.

– Både huset och organisationen har levt och verkat på samma vis sedan 70-talet och behöver nu rustas för framtiden. Vårt uppdrag är att maximera nyttan för båda delarna, säger Camilla Nordgren, arkitekt på Codesign.

I nära samverkan med stadens olika förvaltningar har Codesign tagit fram ett öppnare stadshus med nya kontaktytor med det omgivande samhället. Bibliotek, restaurang och service till medborgarna får ett tydligare samband. Lokalerna är utformade för att omsätta stadens vision om rörelse och hälsa också för de som arbetar i lokalerna. Gestaltningen arbetar vidare med husets strama geometri och naturliga materialitet, och kompletterar det med färg och form utifrån varje verksamhets behov av funktion och stämning.

– Vi vill skapa mer plats för invånare och besökare att mötas och verka i Stadshuset och effektiviserar därför våra ytor samtidigt som organisationens behov av utveckling ses över, säger Paula Jagric, Projektledare, Lidingö Stad.

Uppdraget har omfattat program- och systemhandling för 17000 m² och inredningsprojektering för kommunens 450 tjänstemän. Programfasen blev klar sommaren 2016. Systemhandlingsfasen i själva fastighetsprojektet avslutades vid årsskiftet 2016/2017, och inredningsprojekteringen färdigställdes i september 2017. Codesign har också hjälpt till med den pågående evakueringen och stöd till kommunens nya hyresgäster och Lidingö bibliotek. Inflyttningen till de nya lokalerna är planerad till hösten 2018.

team: Peter Ullstad, Johanna Nenander, Jon Mjönes, Camilla Nordgren, Fanny zu Knyphausen Berg, Johan Alfors, Ahmad Oraby, Helen Wahlberg, Elis Forsgård, Lina Åkerlund, jacob holst

Ansvariga inom projektet

Johan Alvfors
Arkitekt
Mer info...
Peter Ullstad
Arkitekt och grundare
Mer info...
Helen Wahlberg
Arkitekt
Mer info...
Kimberley Beauprez
Arkitekt
Mer info...

Tillbaka till projektöversikt