Brunswick Real Estate

Brunswick Real Estates kontor flyttar in i en byggnad på Brunnsgatan i Stockholm, uppförd 1902-1904 och därefter renoverad flera gånger. Konceptet för gestaltningen House of Brunswick är en rumslig tolkning av Brunswicks identitet. gestaltningen ska sticka ut genom innovativa och hållbara designval som förstärker företagets identitet och värderingar. Omgestaltningen betonar hållbarhet och arkitektoniskt sammanhang med långsiktighet i fokus. Med hållbara val och återbruk av element i ombyggnadsfasen kunde fastighetsägaren Humlegården minska utsläpp till ca 23.86 kg CO2e/m2

Ett tydligt förhållningssätt till bevarande och återbruk finns i ljusgården och entréytan. Trappan i ljusgården skulle anpassas efter dagens behov fick en ändrad form och riktning i rummet men med bibehållen metallstomme från den äldre trappan. Plan- och sättstegen från den äldre trappan byggdes om till bänkar som återfinns intill ljusgården. Väggen bakom receptionen är sammansatt av takplåtar återvunna från Kiasma Konstmuseum i Helsingfors, medan en isärmonterad balk har fått ny användning som soffbord. Överbliven sten har använts till receptionsdisk och i atriet, där stenplattor har kombinerats med skuren ask för att skapa ett bord. Av de 600 inredningsdetaljerna är 73% återanvända. Genom att visa på innovativa lösningar för att återbruka material understryker miljön en förpliktelse och förhoppning till fortsatt ansvarsfull resursanvändning inom fastighetsutveckling och förvaltning.

1

2
3
Ljusgård
Ljusgård

Fler projekt