Parkhuset

Parkhuset är ett av pilotprojekten inom Återhus och utgör den första etappen i Solna Parks kommande omvandling. Codesign har tillsammans med Fabege, NCC, RISE utrett hur befintliga betongstommar från det närliggande kvarteret Yrket kan demonteras och återbrukas i nybyggnationen. Utredningen visar bl. a att ca 1 300 m2 håldäckselement och 28 m2 TT-kassetter skulle kunna återbrukas. Codesign har tillsammans med AIX arkitekter haft ett integrerat samarbete som projekterande arkitekter i systemhandlingsskedet. 

Fastighetsägaren Fabege har högt ställda hållbarhetsmål i projektet. Byggnaden siktar på BREEAM-certifiering på Excellentnivå och har som målsättning att nå en utsläppsnivå på 225 kg CO2e/ m2, en halvering av Fabeges standardvärde för nybyggnation. Målsättningarna uppnås genom att kombinera återbrukade byggdelar med en massiv trästomme och träfasad samt med genomgående medvetna och klimatsmarta materialval. 

Interiör vy (Walk the Room)

Exteriör vy (Walk the Room)

Tegel som planeras att återbrukas till parkhuset

Exteriör vy (Walk the Room)


Fler projekt