Parkhuset

Parkhuset är ett av pilotprojekten inom Återhus och utgör den första etappen i Solna Parks kommande omvandling. Codesign har tillsammans med Fabege, NCC, RISE utrett hur befintliga betongstommar från det närliggande kvarteret Yrket kan demonteras och återbrukas i nybyggnationen. Utredningen visar bl. a att ca 1 300 m2 håldäckselement och 28 m2 TT-kassetter skulle kunna återbrukas. Codesign har tillsammans med AIX arkitekter haft ett integrerat samarbete som projekterande arkitekter i systemhandlingsskedet. 

Fastighetsägaren Fabege har högt ställda hållbarhetsmål i projektet. Byggnaden siktar på BREEAM-certifiering på Excellentnivå och har som målsättning att nå en utsläppsnivå på 225 kg CO2e/ m2, en halvering av Fabeges standardvärde för nybyggnation. Målsättningarna uppnås genom att kombinera återbrukade byggdelar med en massiv trästomme och träfasad samt med genomgående medvetna och klimatsmarta materialval. 

3D illustrationer: Walk the Room


Fler projekt