ABF-huset

Vår målsättning var att skapa framtidens mötesplatser och arbetet inleddes med en förstudie för att tydliggöra den optimala användningen av ABF-huset på Sveavägen. Förstudien inkluderade enkäter till 1300 stockholmare, beläggningsstudier, intervjuer med beslutsfattare och studier av huset.

Entrén på Sveavägen 41 återställdes på många vis till ursprungstankarna som fanns när det byggdes på 60-talet. Bland annat flyttades dörrpartierna ut och entréplanet är åter det centrala torg som det var tänkt men nu också med uppdaterade mötesplatser som möjliggör oväntade möten mellan människor.


Fler projekt