Bräcke diakoni

Codesign har skapat ett nytt bostadsområde på uppdrag av Bräcke diakoni i Göteborg. Efter att ha vunnit en arkitekttävling omfattande bostäder, LSS-boende, rehabilitering och gym, fortsatte samarbetet med projektering av system- och bygghandlingar. Fokus låg på att tillgodose olika behov och utveckla varierande inre och yttre utrymmen för olika målgrupper.

Genom att analysera de boendes behov skapades gemensamma aktiviteter och mötesplatser, som odlingslotter mellan husen och funktionella “glapp” för cykelverkstad, postfack och tvättstugor. Codesigns uppdrag innefattade även ett arkitektoniskt varumärkesarbete för Bräcke diakoni samt ett parkprojekt med fokus på den omgivande parkens helhet.


Fler projekt