Brobyholm

Codesign hjälper S-Property att omvandla ett 50 hektar stort område i Åkers Styckebruk till ett hållbart och attraktivt samhälle enligt den nya detaljplanen för cirka 500 bostäder. Vi hanterade alla aspekter av projektet, från konceptutveckling och förhandlingar med andra bostadsutvecklare till kommunikation med lokala myndigheter och skisser för förskolor. Infrastrukturen och teknologin i området, inklusive en energigemenskap enligt den nya lagstiftningen om delad energi, integrerades noggrant i vår gestaltning av Brobyholm.

Projektet avser bygglov och systemhandlingar för 20 000 kvadratmeter hyresbostäder, som ska byggas i trä med hjälp av bostadsbyggaren Grönbo. Grönbo har utvecklat flera innovationer för att minska koldioxidbelastningen per kvadratmeter, och i de senaste beräkningarna hade de lyckats komma ner till 176 kg CO2-ekvivalenter per kvadratmeter ovan mark.


Fler projekt