Constantia 7

Vår beställare efterfrågade ett mer hållbart och platsspecifikt förslag på nybyggnation på denna vattennära tomt på Lidingö och Codesign har gestaltat projektet interiört och exteriört. Det tidigare bygglovet som bestod av en konstruktion i platsgjuten betong och stål med stålglaspartier omvandlades till en träkonstruktion med svensktillverkade träglaspartier. Slutresultatet blev en villa med trä- och putsfasad som blev väl anpassad till platsen med sitt skandinaviska uttryck.


Fler projekt