PostNord

När Postnord förnyade sitt kontor i byggnaden Arken, ett landmärke i norra Stockholm, fick Codesign uppdraget att i hyresgästanpassningen gestalta lokalerna i samtliga arkitektoniska detaljer, i nära samarbete med fastighetens byggprojektering. 

Efter en utförlig förstudie med en behovsanalys som visade på ändrade arbetsätt, ritade vi om planlösningen enligt de nya behoven. I samband med förstudien utformade vi även en ny rumslig identitet för Postnord som låg till grund för vår fortsatta gestaltning i både bygg- och inredningsprojekteringen. Gestaltningen införlivade såväl platsen, den befintliga arkitekturen och en tolkning av Postnords varumärke i rumslig form med en flexibilitet och mångsidighet som Postnord ska kunna nyttja även i framtiden. Konceptet, som kallades ’Postnordiskt’ användes vidare till en designguide och manual för Postnords övriga kontor och arbetsplatser. 

Foto: Brendan Austin
Foto: Brendan Austin


Fler projekt