Netlight Helsinki

Netlight är ett IT- och managementkonsultbolag som vi följt sedan 2017 med projekt i Stockholm, Oslo och München. I mars 2021 fick vi uppdraget att hjälpa Helsingforskontoret in i större lokaler. 

Projektet utgår från ett redan inarbetat koncept som ger rum åt företagskulturens alla olika uttryck – från de mest fokuserade och processorienterade till de sociala och kreativa. Specifikt för Helsingforskontoret är att naturens former, färger och material bryts mot en modern tolkning av byggnaden där det jordnära och lekfulla möts i en rytm som är spännande att upptäcka. 

Foto: Misa Kannos


Fler projekt