Zimpler

Vi hjälpte Zimpler att förverkliga sin varumärkesidentitet i en fysisk miljö. Under förstudien etablerade vi tydliga effektmål som kom att styra hela designprocessen och skapade en miljö där både individen och teamen sätts i centrum. Nya platser för möten utformades som ska inspirera till samspel. Varje avdelning ges möjlighet att förvalta och optimera sitt arbetssätt, samtidigt som man får tillfälle att utveckla och testa nya sätt att arbeta på.

Hållbarhet var en viktig del i projektet och syns i val av fasta ytskikt, återbruk av glaspartier och byggdelar. För inredningen valde vi slitstarka, hållbara och naturliga material som åldras väl över tid. Konstverk, armaturer och skulpturala glasinstallationer har också infört ett djup och lekfullhet till interiören.

Fotografier: Anders Modig Davin


Fler projekt