Zimpler

Projektets kärna var att förverkliga Zimplers varumärkesidentitet i en fysisk miljö. Vi strävade efter att skapa en lokal som intuitivt återspeglade Zimplers essens. Under förstudien etablerade vi tydliga effektmål som kom att styra hela designprocessen. Vi skapade en miljö där både individen och teamen sätts i centrum. Nya platser för möten utformades som ska inspirera till samspel.

Hållbarhet var en viktig del i projektet och syns i val av fasta ytskikt, återbruk av glaspartier och byggdelar. För inredningen valde vi slitstarka, hållbara och naturliga material som åldras väl över tid. Konstverk, armaturer och skulpturala glasinstallationer har också infört ett djup och lekfullhet till interiören.

Uppdrag: Förstudie, lokalsök, koncept, gestaltning, besksedshandlingar till fastighetsägare, projektledning och upphandling.

Foto: Anders Modig Davin


Fler projekt