Sundbybergs stadshus

För att möta det ökande behovet av service i takt med invånarantalets tillväxt i Sundbybergs kommun, behövde Sundbybergs stadshus utforma och anpassa nya och större lokaler på 8 600 m². Dessa skulle rymma cirka 320 arbetsplatser och offentliga ytor och vara flexibla nog att kunna växa med organisationen under de närmaste 10 åren. I detta projekt agerade Codesign inte bara som hyresgästens arkitekt, utan även som fastighetsägaren AMF Fastigheters arkitekt.

Designkonceptet “Växtkraft” inspirerades av naturen och växtriket och genomsyrade gestaltningen av lokalerna. Traditionella sittlösningar ersattes med organiska möteslandskap som kullar och berg, vilket skapade nya och dynamiska mötesplatser, såsom restaurangen och coffice. Organiska former och mönster påverkade inte bara funktionen och beteendet i lokalerna, utan även utseendet och känslan av inredningen.


Fler projekt