Bonnier

Bonnierförlagen och deras byggnad på Sveavägen ska stötta Bonniers publicistiska vision. Här främjas mötet mellan upphovspersoner och förlagsanställda på ett jämlikt sätt. Att skapa och publicera böcker är ett hantverk, och arbetsmiljön har därför uppdaterats för att stödja det nuvarande arbetssättet samtidigt som den är flexibel för att kunna möta framtida behov.

Huset förenar de olika förlagen, samtidigt som de olika förlagens karaktär och profil återspeglas genom interiören. Ledord i projektet: Förvalta med respekt och förnya med känsla.

Foto: Anders Modig Davin


Fler projekt