Ung hälsa

I projektet Ung Hälsa skapade vi en välkomnande miljö för besökare som möter terapi och klinisk vård för första gången. Att balansera trovärdighet och värme är avgörande för att passa både gynundersökningar och terapisamtal. 

Uppdraget omfattade en samlokalisering av Stadsmissionens ungdomsmottagning, terapicentret och mottagningen för unga män i en byggnad som tidigare varit en skola. Samlokaliseringen skulle främja samarbete och kunskapsutbyte mellan personalen, vilket realiserades med ett antal olika mötesytor som möjliggjorde utbyten mellan de tolv fastanställda och volontärerna, med köket som en central och samlande plats. Vi bevarade de luftiga klassrumen med högt i tak samtidigt som flera mindre rum skapades med en vindlande glasbetongvägg i korridoren. Återanvända möbler och rabatterade designmöbler bidrar till en ombonad atmosfär med små resurser.


Fler projekt