Bräcke Diakoni - Lefflers Park

Ett nytt bostadsområde i Göteborg.

Codesign har ritat ett nytt bostadsområde på uppdrag av Bräcke diakoni i Göteborg. Samarbetet startade med en arkitekttävling där Codesign som en av tre tävlande vann uppdraget som omfattar bostäder, LSS boende, rehab och gym.

components/symbols/close
components/symbols/close

Bostadsområdets olika målgrupper har analyserats för att kunna hitta gemensamma aktiviteter och beröringspunkter.

– Vi vill med Codesigns hjälp skapa en ny port in till Bräcke i form av detta bostadsområde som ska stötta människor som befinner sig i olika faser av livet. Vi utvecklar en mängd olika former av bostäder; från hyreslägenheter till bostäder för korttidsboende och LSS-boende. Denna nya port kommer förhoppningsvis kunna spegla hela samhället.

Codesign tar fasta på att det nya bostadsområdet skall svara upp till många människors olika behov och utvecklar därför ett brett spektrum av invändiga och exteriöra rum. Bostadsområdets olika målgrupper har analyserats för att kunna hitta gemensamma aktiviteter och beröringspunkter.

Hur har de analyserats? Det har bland annat resulterat i att utrymmena mellan de olika husen utformas som odlingslotter istället för traditionella gårdar. Enligt förslaget kommer funktioner som cykelverkstad, postfack och tvättstugor vara placerade i ”glappen” som skär genom huskropparna och blir därigenom naturliga mötesplatser för de boende.

components/symbols/close

Codesigns uppdrag har utvidgats och omfattar även ett delprojekt i form av ett arkitektoniskt varumärkesarbete för Bräcke diakoni samt ett parkprojekt som genom att ta ett holistiskt grepp på Bräcke området tittar närmare på hur den vackra omgivande parken på bästa sätt kan komma områdets brukare till nytta.