Parkhuset

I Solna Park ritas nu ett nytt kontorshus.

Ett modigt projekt med ett tydligt effektmål. ”Vi ska sänka CO2 belastningen med hälften.” Fabege som är fastighetsutvecklare sätter upp ett mål som i klartext innebär att vi nu ritar ett projekt som ska byggas med en klimatbelastning på under 225 kg CO2 per kvadratmeter.

Workshop - Experimentverkstad. Syfte att luckra upp förutfattade bilder av projektet och undersöka oväntade idéer.
components/symbols/close

Ett mål sätts upp och processen anpassas och utvecklas utifrån målet. Ingen vet om det kommer att gå men alla som medverkar strävar åt samma håll.

Tillsammans med NCC, AIX arkitekter, Codesign och Fabege lyfts alla stenar. Vi ifrågasätter konventioner och gamla sanningar och allas idéer och innovationskraft läggs på bordet, utvärderas och blir nya sanningar.

Mer än 30 000 kvadratmeter, format efter de förutsättningar platsen ger. Några tusen kvadratmeter återvunna betonghåldäck från en närliggande rivningsfastighet tas tillvara och återbrukas i uppförandet av Parkhuset.

Återbruksprocessen är en del av Vinnovaprojektet Återhus som drivs av Codesign där både Fabege och NCC är viktiga parter. Håldäcken granskas av RiSE för att bekräfta att de har en kvalité som gör att de går att återbruka och att de inte innehåller några miljö- och hälsofarliga ämnen.

Målkonflikterna finns där. Grundläggning slås mot parkeringstal och hundraårsregn. Tillsammans hittar vi vägar för att grunden inte ska sänka hela effektmålet.

AIX testade sig fram igenom många olika fasadmaterial och nu ser trästommen ut att kläs med trä och återbrukat tegel. Ett rimligt val både utifrån principen ”what you see is what you get” men även för att det i just denna stund var det minst klimatdåliga vi kunde hitta. Det blir fantastiskt.

Den svåra frågan. Den helt dominerande frågan, kommer hyresgästerna att vilja ha klimatsmartare hus som kanske t.o.m. blir dyrare att hyra än det vi alltid gjort? Det finns indikationer på att så är fallet men ingen kan lova att det blir så. Respekt till Fabege för att ni vågar sticka ut hakan, för att vi alla varit med på den här läroresan och för att det första kontorshuset med en belastning om max 225 kg CO2 per kvadratmeter snart ser dagens ljus.

 

Workshop - Fördjupning och applicering. Syfte att förfina och ”tratta ner” material och tekniker samt titta på förutsättningar (funktion, ramverk, EPD, ekonomi etc).
components/symbols/close
Workshop - Samsyn, gemensam vision och referenser. Syfte att hitta en början och en gemensam riktning för gestaltningskoncept.
components/symbols/close