Stendörren

Typ av projekt: Kontor HK
Storlek: 560 kvm
Inflytt: 2019
Plats: Linnegatan 87B, 115 23 Stockholm

Stendörren

Stendörren har i sin programskrivning beslutat sig för att inreda sin lokal efter ett aktivitetsbaserat arbetssätt, med rumsfunktioner som stöttar ett varierat mobilitets och aktivitetsmönster. Stendörren Fastigheter AB önskade ett inrendingskoncept som tydligare avspeglar bolagets varumärke och kärnverksamhet, och vara välkomnande och kännas inkluderade för alla. Den nya arbetsplatsen ska kommunicera värdeorden och samspela tydligare med övriga verksamhetskontor. Miljön skall omfatta en representativ sammarbetszon för både kunder och medarbetare, samt erbjuda en intern varierad arbetsmiljö för enskilda arbetsuppgifter och samarbeten.

Tillbaka till projektöversikt