Bygga’re tryggare

Bygga’re Tryggare är ett verktyg för den som tillsammans med barn vill utforska och definiera barnens egna behov och önskemål och inkludera dem i organisation, planering och design av tryggare lärmiljöer.

Det är ju så att Barnkonventionen blir lag i Sverige från den 20 januari nästa år, en historisk händelse där de 54 artiklar som innefattar Barnkonventionen skrivs in i lagboken.

Då vi i Sverige ännu inte har någon övergripande metod och inkluderingskultur som aktivt möjliggör konstruktivt engagemang av barn i beslutstagning, stadsplanering och design, där deras åsikter och insikter får reellt inflytande och inte endast är ett spel för galleriet så tänkte vi, med vilka bör vi samarbeta och hur bör metoden se ut för att konstruktivt och på riktigt bjuda in barnen till ritbordet?

Den frågan har lett oss genom arbetet som landat i en open-source karta som vem som hellst kan använda som vill Bygga’re Tryggare.

Här kan du ladda ner Bygga’re Tryggare kartan.

Om du vill beställa en fysisk kopia, maila oss gärna! cors@codesign.se