Dolda rum

Projektet Dolda rum fokuserar på de statligt ägda rum där barn frihetsberövas som lyfts fram av FN:s barnrättskommitté. Under projektet samarbetade CoRS med Statens Institutionsstyrelse Bärby där tio ungdomar samt personal från skolan deltog i en workshopserie som mynnade ut i tre byggveckor på plats. Tillsammans med ungdomarna formgav vi tre nya rumsligheter. Detta för att möjliggöra ett miljöombyte och erbjuda varierande aktiviteter då det fanns ett behov av att aktivera eller distrahera sig för att dämpa oro, ta till vara på energi och skapa glädje.

Konceptet Ventilen växte fram under workshopserien och satte ramen för det vi tillsammans byggde. Ventilen är en metafor för möjligheten att reglera eller ge utrymme för olika känslor. Ventilen består av tre rum; Forsen, Kojan och Molnet och möjliggör ett miljöombyte och erbjuda varierande aktiviteter. Projektet tog form i en gammal villa i utkanten av institutionens mark.


Fler projekt