Dolda Rum

Dolda rum
Codesign Research Studio undersöker relationen mellan arkitektur och FN:s barnkonvention till och med år 2020 då den blir svensk lag. Årets projekt Dolda rum fokuserar på de statligt ägda rum där barn frihetsberövas som lyfts fram av FN:s barnrättskommitté. I sin kritik till Sverige från 2015 skriver de under punkt D. Våld mot barn att:

a) Sverige omgående bör bryta isoleringen för alla barn och ändra sin lagstiftning så att användningen av isolering under alla omständigheter är förbjuden och
b) i lag bör förbjuda användningen av remmar, bälten och avskiljning i psykiatriska vårdmiljöer och andra inrättningar

Namnet Dolda rum kommer ifrån den bild vi fått genom vår research av allmänhetens bristande kunskap om dessa miljöers utformning, funktion och syfte. Projektet tog avstamp i en kartläggning av de miljöer som Barnrättskommittén syftar till. De rum som kartlades var Migrationsverkets förvar, häkte, arrest, psykiatrisk slutenvård och Statens institutionsstyrelses (SiS) ungdomshem. Projektet fördjupades både genom en aktion på Venedigbiennalen, se Hidden space, samt i SiS fysiska miljö genom ett samarbetet med SiS Bärby.

Vad är SiS?
“SiS, Statens institutionsstyrelse, är en statlig myndighet som bedriver individuellt anpassad tvångsvård. Vi ger vård och behandling av ungdomar med allvarliga psykosociala problem och vuxna med missbruksproblem. SiS tar också emot ungdomar som har dömts till sluten ungdomsvård.”
– Statens institutionsstyrelse

Ansvariga inom projektet

Martha Brauer
Designer, Föräldrarledig
Mer info...
Jelena Mijanović
Arkitekt / Ansvarig Codesign Research Studio
Mer info...