Palla ta plats

Barnkonventionen (BK) blev lag i Sverige den 20 januari 2020, en historisk händelse där dess 54 artiklar, som beskriver barns universella rättigheter, övergår från att vara riktlinjer som lätt undviks, till att bli rättsligt bindande. Hösten 2018 bestämde vi oss i Codesign Research Studio (CoRS) att genomföra en kvalitativ forskningsstudie som analyserar barnkonventionen och hur den upprätthåller barns rättigheter att höras i stadsutveckling och arkitektur. Våra avsikter var att arbeta med barn, lärare och professionella som arbetar med Barnkonventionen och undersöka metoder och strategier för hur barn, en femtedel av den svenska befolkningen, kan konstruktivt och effektivt påverka sin byggda miljö. Detta eftersom vi är övertygade om hur inkludera av barn kan hjälpa stadsutvecklingen, att det är nyckeln till demokratisk och hållbar stadsutveckling och en absolut nödvändighet i arbetet mot en ljusare framtid.

Som en del av vårt projekt “Utan en “femtedel aldrig hel” använder vi workshops som metod för att engagera barn i stadsplanering. För att hjälpa ungdomarna ta plats i staden så ansåg vi att ett ytterligare verktyg behövdes. Något fysiskt som var hjälpsamt men samtidigt förtydligande vårt plats-tagande, en pall. Pallen, en lätt, bärbar möbel som man både kan sitta på och använda som bord. Att placera en möbel i offentliga rummet är även ett så mycket tydligare statement för plats- tagande än att bara stå eller sitta på marken. 

Genom vår workshop, dvs. vår metod hjälpa ungdomarna att läsa en plats med sinnet. Förstå sig på platsen genom dofter, texturer, ljud, visuella intryck och känslor.

Projektet genomförs i samarbete med flera olika grupper barn, en av de är Europaskolan som visas på bilderna.

Ungdomarna tar sig an platsens karaktär genom att utgå ifrån deras egna sinnen, kropp och behov, detta med hjälp av riktade frågor vi förberett. Under analysen promenerade vi arkitekter runt och ställde följdfrågor för att hjälpa till att utveckla ungdomarnas tankegångar. Pallarna användes som ett älgpass, ungdomarna satt, spejade, ritade och funderade. Ibland vändes de på kant och blev ritbord. Några nyfikna frågade vad vi höll på med och bidrog med egen kunskap om platsen.

Palla ta plats var en av de workshops som hjälpte till att analysera Swedenborgsgatan på Söder i Stockholm, en av de platser Levande Stockholm gav oss tillgång till som designprojekt som byggdes med ungdomarna senare i juni.


Fler projekt