1, 2, 3 Barneval!

3, 2, 1, Barneval! är en nedräkningskampanj som räknade ner till dagen Barnkonventionen blev lag i Sverige, den fungerade som paraply och röd tråd för alla projekt vi utförde av Codesign Research Studio från september 2018 till januari 2020, samtidigt som den byggde en databas av nationella initiativ och arbete med frågor om barns rumsliga rättigheter. 

Hela projektet gjordes i samarbete med flera olika grupper barn, ARQ forsk, Europaskolan, Ekhammarskolan, Östberga Kulturhus, Rädda Barnen, Levande Stockholm (Trafikkontoret), ArkDes, KTH School of Architecture, Stockholms Stadsbibliotek och Codesign.


Fler projekt