Hidden Spaces

Som en del av CoRS-projektet Dolda rum utfördes en intervention på den internationella arkitekturbiennalen i Venedig 2018. Interventionen knöt an till årets tema: Freespace, genom att lyfta det faktum att arkitektur även är en skapare till dess motsats. Syftet var att synliggöra hur arkitekturen, trots sitt syfte att skapa utrymme och frihet, kan bli en källa till begränsningar och exkludering.

Vi använde den grafiska profilen och fyllde den med information och illustrationer för att uppmärksamma hur vi i det svenska samhället begränsar friheten för grupper av utsatta barn. Framför entrén, tillsynes som värdar för utställningen, delade vi ut pamfletter med målet att väcka debatt inom den internationella arkitektkåren och hos besökare på biennalen. Genom att lyfta fram frågan ville vi inspirera till en mer medveten och inkluderande arkitekturpraxis, där hänsyn tas till alla samhällsmedlemmars rättigheter och behov.


Fler projekt