Include Me

INCLUDE ME var en aktion utförd av Codesign Research Studio vid Venedigbiennalen 2016, som ifrågasatte inkludering/exkludering inom arkitektur och EU. Besökare tilldelades skalfigurer som representerade 1 000 personer, symboliserande de 1 255 000 flyktingar som sökte asyl i Europa 2015. Aktionen diskuterade ansvar för inkludering och konsekvenser av exkludering, som en del av det bredare forskningsprojektet Body & Border om Europas gränsarkitektur.


Fler projekt