Återhus

– att bygga hus av hus.
Under sommaren 2019 initierade Codesign i samverkan med NCC, RISE och Fabege innovationsprojektet ’Återhus – att bygga hus av hus’ (fd. ’Rivningsobjekt – från kostnad till resurs’). Sedan dess koordinerar och leder Codesign projektet som möjliggör återbruk av hus. Idag är vi 14 samverkansparter som representerar hela värdekedjan av byggprojekt. Tillsammans utvecklar vi metoder, processer och verktyg för att kunna återbruka tunga byggnadsdelar såsom stommar och fasader av stål och betong.
Foton visar en av projektets första piloter där kvalitén av stålstomme testades för eventuellt återbruk i tidigare projektfas. Kv. Hernhutaren i Göteborg (NCC). Fotografier: Brendan Austen
components/symbols/close
Återhus är en återbrukspraktik, en integrerad process som skapar hus byggda av hus.

Storskaligt återbruk ska bidra till bygg- och fastighetsbranschens omställning till cirkulär ekonomi och till ett mind- och systemskifte där vi tar vara på befintliga resurser som en naturlig del i varje projekt. ’Återhus’ är organiserat i 11 olika arbetspaket (AP) som ska ta fram lösningar som leder till detta skifte.
https://aterhus.nu/arbetspaket/

Codesign tar en ledande roll som arkitekter framför allt inom arbetspaketen som fokuserar på att ta fram nya affärsmodeller samt nya designlösningar med återbruk och för framtida återbruk av byggnadsdelar.
Codesign projektleder tillsammans med Ramboll AP5 som heter ’Design med och för återbruk’. Arbetet är nära knutet till fyra pilotprojekt och syftar till att utveckla arkitekters och konstruktörers roller och arbetsprocesser samt identifiera nya möjligheter och behov i projekt där återbruk av byggnadsdelar är en förutsättning.

’Återhus – att bygga hus av hus’ har fått bidrag från Vinnova inom Utmaningsdriven Innovation steg 1 och 2 samt från Energimyndigheten inom innovationsprogrammet RE:Source.
För mer information besök gärna ’Återhus – att bygga hus av hus’ hemsida.

https://aterhus.nu

Missa inte konferensen i höst 2022 om återbruk, innovation och byggbranschens omställning till cirkulär ekonomi: ’Building from Buildings’.
https://aterhus.nu/building-from-buildings/

Rapport av tidigare faser finns att ladda ner från CCBuilds kunskapsbas.
https://ccbuild.se/media/ex0pqk1i/rivningsobjekt_slutrapport-resource-20210219.pdf
https://ccbuild.se/media/rwyj3qzx/rivningsobjekt_bilagor.pdf

components/symbols/close