Återhus

Återhus – att bygga hus av hus.

Innovationsprojektet Återhus – att bygga hus av hus möjliggör återbruk av hus. Projektet förenar idag 14st samverkansparter som utvecklar metoder, processer och verktyg för att kunna återbruka tunga byggnadsdelar såsom stommar och fasader av stål och betong.

Återhus är en återbrukspraktik, en integrerad process som skapar hus byggda av hus.

Processen bygger på definierade arbetssteg som säkerställer kvalitéten för både genomförande och material/ produkt. I fyra pilotprojekt testar vi lösningar och delar av Återhus-processen.

Stål och betong är två av de mest resurs- och energiintensiva materialen under produktion och har ofta lång livslängd kvar vid rivning. Målet för Återhus är att göra återbruk av tunga byggnadsdelar, som stommar och fasader av stål och betong, möjligt. Genom återbruk av dessa material kan vi minska bygg- och fastighetsbranschens resursanvändning, avfall och utsläpp av miljöfarliga ämnen samt även minska uttaget av jungfruliga resurser.

Projektet får idag bidrag av Vinnova inom Utmaningsdriven innovation (UDI) steg 2, med fokus på samverkan. Tidigare finansieringar innefattar Vinnova UDI steg 1 samt Energimyndighetens bidrag genom innovationsprogrammet RE:Source.

Återhus utgår från de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 med en holistisk syn på hållbarhet: sociala, ekonomiska och ekologiska aspekter.
components/symbols/close
Stål och betong är två av de mest resurs- och energiintensiva materialen under produktion och har ofta lång livslängd kvar vid rivning.
components/symbols/close

Building from Buildings conference.

A conference on reuse of buildings in a circular economyWhere: Musikaliska, Nybrokajen 11, Stockholm, When: 17th November 2022, all-day conference

How does your company take a lead in the transition to a sustainable future? How do you utilize the value in our existing building stock?

At the conference ‘Building from Buildings’ the real estate and construction industry will meet to discuss and work with innovative solutions needed for the transition to circular economy. We will listen to inspiring talks about how to enable sustainable practices. We will share the latest results and learnings from hands on pilot projects reusing heavy structures in Sweden and our neighbouring countries.

You are invited to take part in innovation workshops, networking possibilities and learn about the latest development within the real estate and construction industry. Early bird offer includes a site visit to one of the pilot projects in Solna municipality on day 2.

Target group

Stake holders in the construction and real estate value chain. Everyone interested in how to build from buildings, making the construction sector more sustainable.

Organizers

The conference is organized by the collaborative innovation partnership “Återhus – att bygga hus av hus” that consists of 14 organizations representing the value chain of the building process. Our goal is to integrate large scale reuse of heavy load bearing structures in new construction.

Book ticket here!

components/symbols/close